Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29716/2015
22-12-2015
15-01-2016
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΕΚΑ (10)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» Ή  ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΚΟΣΙ (20) για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Μοριακή Ιατρική, ΔΕΚΑ (10) για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και ΠΕΝΤΕ (5) για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΚΟΣΙ (20) για εκπόνηση διατριβής σε εργαστήριο και ΠΕΝΤΕ (5) για εκπόνηση διατριβής σε άλλο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά προκειμένου να εξαχθεί γενωμικό DNA από δείγματα περιφερικού αίματος με τη χρήση εμπορικά διαθέσιμου σετ αντιδραστηρίων (QIAGEN, DNABloodMidikit)

e-max.it: your social media marketing partner