Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19213/2015
11-09-2015
25-09-2015
Μαρία Κωνσταντή/ Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
80753

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Φοιτητής

50

Εμπειρία στην Ανάπτυξη και διατήρηση διαγονιδιακών στελεχών πειραματοζώων (ποντικών)

50

Ανάπτυξη και διατήρηση διαγονιδιακών πειραματοζώων

e-max.it: your social media marketing partner