Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16837/2015
24-07-2015
28-08-2015
Αναστάσιος Τρογκάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)
80942

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση Θετικών Επιστημών

30

Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε Οικονομική και Τεχνική Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων τουλάχιστον 1 έτους

40

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

30

Administrator (administrativeandsupportstaff): Οικονομική και Τεχνική διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος BRAMA

e-max.it: your social media marketing partner