Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2039/2015
03-02-2015
17-02-2015
Ε. Λοιδωρίκης
Πολυλειτουργικές νανοεπιστρώσεις με υβριδικές, οργανικές-ανόργανες διεπιφάνειες (NANOHYBRID)
81258

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο

μέγιστο 20

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

μέγιστο 20

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, πατέντες και λοιπές δημοσιεύσεις

2×αριθμός δημοσιεύσεων, μέγιστο 20

Εμπειρία σε τεχνικές ανάπτυξης λεπτών υμενίων

μέγιστο 20

Συστάσεις (ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην άιτησή του τα ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών ή/και καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική του επάρκεια)

μέγιστο 15

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

μέγιστο 5

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βιομηχανική εμπειρία

μέγιστο 10

Γνώση τεχνικών δομικού και οπτικού χαρακτηρισμού υμενίων και επιφανειών

μέγιστο 10

 «Τεχνολογία Επικαλύψεων και Χημική Τεχνολογία»

e-max.it: your social media marketing partner