Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/520/21990/19-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΑΨ465ΧΘΨ-Δ97) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολου...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/516/21621/18-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Φ465ΧΘΨ-Δ62) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.g...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/516/21621/18-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Φ465ΧΘΨ-Δ62) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.g...

03-07-2019
Dear colleague, We would like to send to you a final reminder of our invitation to participate in the Mediterranean Food Products and Landscapes survey. We would be extremely grateful if you could answer the survey, if possible by the 7th July 2019. The survey can be accessed through the link:  https://survey3.gwdg.de/index.php?r=survey/index&sid=75825&lang=en If you have already answered the survey, please ignore this email. Once again, we understa...

26-06-2019
  e-News 21/06/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Public Health eHealth: First electronic health records of patients exchanged between EU countries Today, first health records of patients are exchanged in the EU thanks to the cross-border electronic he...

26-06-2019
  e-News 21/06/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Public Health eHealth: First electronic health records of patients exchanged between EU countries Today, first health records of patients are exchanged in the EU thanks to the cross-border electronic he...

20-06-2019
Την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens διοργανώνεται από την εταιρεία Teamworks το 4ο Ετήσιο διήμερο Συνέδριο «Sm@rt Cities - Digit@l Citizens», με βασικό θεματικό άξονα: Go Sm@rt! Στο δρόμο του Μετασχηματισμού και της “Έξυπνης” Βιώσιμης Ανάπτυξης...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ.πρωτ. 3072/11-06-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την Έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των δράσεων για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Προκειμένου να διαμορφωθούν αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα και για τη χώρα μας, σας καλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/512/18151/31-05-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΨΝ465ΧΘΨ-ΟΩ7) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)»...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/511/20137/31-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ9Β465ΧΘΨ-160) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)»...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/507/19135/28-05-2019 (ΑΔΑ: 91ΦΨ465ΧΘΨ-ΚΚΔ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)»...

20-06-2019
Σύμφωνα με το Α.Π.3281/14.05.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:   ERA/AD/2019/003 - Call for applications for a post of Administrator (Project Officer) in the Operational Units-Temporary Agent 2(f) - (AD6)...

20-06-2019
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 3602/24.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (16) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2019....

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/510/19614/28-05-2019 (ΑΔΑ: 616Γ465ΧΘΨ-Ν08) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)»...

30-05-2019
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2994/02.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (34) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2019.   Περισσότερα στο Σχετικό Σύνδεσμο ...

30-05-2019
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) Δείτε περισσότερα στο Σχετικό Σύνδεσμο  ...

30-05-2019
Η με Α.Π. 13046/17.05.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα  την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.)...

30-05-2019
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.   Δείτε το Σχετικό Σύνδεσμο....

21-05-2019
EuroNanoForum 2019: επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών και της βιομηχανίας Δυνατότητες δικτύωσης και ανάπτυξης ερευνητικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών θα έχουν ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί που θα λάβουν μέρος στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων EuroNanoForum 2019 - 1:1 networking portal που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) στις 14 Ιουνίου 2019 Το EuroN...

21-05-2019
Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο https://elke.uniwa.gr/announcements/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-ereynas-e-i-d-e-toy-panepistimioy-dytikis-attikis/ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  ...

09-05-2019
    Events Newsletter 2     INCREDIBLE cross-cutting seminars to create sectorial partnerships and find innovative solutions     Cross-cutting seminars kick off in Albareto,...

07-05-2019
NANOTEXNOLOGY 2019: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Νανοεπιστημών, της Νανοτεχνολογίας και των Οργανικών Ηλεκτρονικών στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων NANOTEXNOLOGY 2019 Matchmaking Event που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Ο...

07-05-2019
Last chance to register to the 8th edition of the European Aeronautics Days (Aerodays), taking place in Bucharest from 27 to 30 May 2019. The Aerodays conference is the flagship event in aviation research and innovation, which is included in the list of events of the Romanian Presidency of the Council of the European Union.   To register, visit the web site of the conference (http://www.tandemaerodays19-20.eu). I am looking forward to meeting you in Bucharest, Dr. Sebastiano FUM...

07-05-2019
Pre-application Submission deadline is May 15, 2019 5:00 p.m. Eastern Time (ET) for the following FY19 LCRP Mechanisms: Idea Development Award: Investigator-Initiated Translational Research Award Translational Research Partnership Award Submission is a two-step process requiring both pre-application submission and full application submission. All pre-applications must be submitted through the electronic Biomedical Research Application Portal (eBRAP) (https://eBRAP.org/). Full applicat...

07-05-2019
  Βρείτε συνημμένα το Newsletter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Τεύχος #378...

07-05-2019
International Scientific Events 2019, Bulgaria Dear Colleagues and Partners, We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). The conferences are organized by the Bulgarian Academy of Sciences, the Union of Scientists in Bulgaria, the Science and Education Foundation and partners. Agriculture & Food, 7th International Conference (25-29 June) Read more E...

07-05-2019
Dear colleagues, We kindly inform you that the dealine for sending paper for the joint event: 9th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education (BRCEBE) and 11th International Conference on Engineering and Business Education (ICEBE), was extended to 10.06.2019. Please see attached the updated call for papers. Conference’s mission is to disseminate recent research findings and development outcomes in engineering and business education as well as capacity building, with a focu...

24-04-2019
Αποστέλλεται η με Α.Π. 11820/12.04.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα  την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, για ενημέρωση και προώθηση. Με εκτίμηση, Νίκα Ελευθερία Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ....

23-04-2019
  Research Executive Agency 23 April 2019 News-Alert   European Research and Innovation Days - Save the dates – 24, 25 and 26 September Mark your calendars for the European Research and Innovation Days, a gathering of Europe’s most outstanding researchers, scientists, innovators and policy makers. The event will take place on 24, 25 and 26 September 2019 at the KANAL – Centre Pompidou in Bru...

23-04-2019
  e-News 23/04/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Health and Food Safety Online Survey - DG Health & Food Safety communication tools The European Commission’s Health and Food Safety Directorate General is responsible for health and food safety poli...

23-04-2019
O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με τα ιδρύματα - μέλη του, προσκαλεί όσα μέλη της Ακαδημαϊκής- Ερευνητικής κοινότητας ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοση στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα....

12-04-2019
Α ν α κ ο ί ν ω σ η Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε κτίρια της Παν/πολης.   Δείτε το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο....

12-04-2019
Weekly report-2019 / Week 15   New EU award to celebrate product safety champions.The EU's Product Safety Award rewards businesses that go the extra mile to protect consumers. It's for those who put safety at the heart of what they do, going beyond the minimum requirements laid down in EU law. There are two categories for 2019: safety of products sold online and safety of childcare products. Safety matters to consumers. If it matters to your business, then this could be your chance to sh...

12-04-2019
  e-News 11/04/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Public Health Health Systems in the EU: Commission publishes report on tools and methodologies to assess the efficiency of health care services Today, the EU Expert Group on Health Systems Performance A...

12-04-2019
Dear Academic Partners, The AXA Research Fund is delighted to announce that the next AXA Fellowship campaign will open on April 15, 2019 at 08:00 am (Paris, France time) and will remain open until May 20, 2019 at 04:00 pm (Paris, France time). The campaign will consist of 2 distinct calls for proposals: Towards an Improved and Better Supported Mental Health Cyber Risk: Creating a Safer Cyberspace   IMPORTANT NOTICE: Each institution is eligible to submit maximum ONE expression...

12-04-2019
Breaking news: EU-funded scientists capture first-ever image of a black hole ERC press release – ERC video: What does a black hole really look like? – Full black hole story – Interview with black hole scientists ERC News ERC Advanced Grants: EU invests EUR 540 million to boost cutting-edge research ERC’s 2018 annual report is out New opportunities for Australian top talent to join ERC teams in Europe Events European Geosciences Union (EGU) 2019 (7 – 12 April, Vienna, Austria)...

12-04-2019
Αγαπητοί/ές κύριοι/κυρίες, Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής - Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους / Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς...

12-04-2019
Αγαπητοί Δικαιούχοι, Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την επιστολή από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των δικαιούχων του ΕΠΑνΕΚ στην Πανευρωπαϊκή καμπάνια επικοινωνίας EU in my Region. Με βάση την επιστολή αυτή, σας ενημερώνουμε ότι αν αποφασίστε να διοργανώσετε μια εκδήλωση, σαν πρώτο βήμα θα χρειαστεί να στείλετε στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  μια φωτογραφία του έργου σας και να συμπληρώσετε τα παρ...

10-04-2019
ACADEMIC NEWSLETTER #14 | April 2019 Dear Colleague, We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). The conferences are organized by the Bulgarian Academy of Sciences, the Union of Scientists in Bulgaria, the Science and Education Foundation and partners. Agriculture & Food, 7th International Conference (25-29 June) Read more Ecology & S...

10-04-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠαρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ...

10-04-2019
      RESEARCH & INNOVATION     Announcement   Horizon Impact Award, call for applicants   Dear FP7/Horizon 2020 beneficiary, The European Commission has launched the first Horizon Impact Award. This prize acknowledges and rewards the most influential and impactful projec...

10-04-2019
Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ./ Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (βλ. συνημμένο αρχείο) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως 12 Απριλίου 2019 και ώρα 16:00....

05-04-2019
ΠρόσκλησηΠαρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ερευνώ – δημιουργώ - καινοτομώ»Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  Π. Κυπριανίδου καιη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ...

05-04-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Υπηρεσίες και δράσεις του WIPO» στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), Αμφιθέατρο Ι του ΑΠΘ στις 11 Απριλίου 2019. To σεμινάριο απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα, τους εφευρέτες, τους σχεδιαστές και σε εκπροσώπους επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση του κο...

03-04-2019
Β’ κύκλος της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» / Υποβολές έως 29/05/2019   Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Γ' Κύκλο για το καθεστώς 'Γενική Επιχειρηματικότητα' του Ν. 4399/2016Νέα ημερομηνία 31 Μαΐου 2019  ...

03-04-2019
  Βρείτε συνημμένα το Newsletter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Τεύχος #376  ...

03-04-2019
ACADEMIC NEWSLETTER #11 | March 2019 view email in browser Dear Colleague, We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). The conferences are organized by the Bulgarian Academy of Sciences, the Union of Scientists in Bulgaria, the Science and Education Foundation and partners. Agriculture & Food, 7th International Conference (25-29 June) Rea...

03-04-2019
e-News 01/04/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Public Health Breaking the childhood obesity vicious cycle: Commission launches EU Health Award for cities, NGOs and schools On 1 April 2019, the European Commission launches the 2019 EU Health Award for cities, NGOs and schools...

03-04-2019
Προσκληση Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ερευνω – δημιουργω - καινοτομω» Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  κ. Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,Ε...