Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της ΕΕ για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ
20-06-2019

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ.πρωτ. 3072/11-06-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την Έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των δράσεων για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Προκειμένου να διαμορφωθούν αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα και για τη χώρα μας, σας καλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ: https://empedu.gov.gr/3857-2/.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

Με εκτίμηση

Αικ.Καρ.Χατζηνικολάου

Μονάδα Α «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ.: 210 327 8049

Φαξ: 210 327 8128

https://empedu.gov.gr/

e-max.it: your social media marketing partner