Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)
20-06-2019

Σύμφωνα με το Α.Π.3281/14.05.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

 

ERA/AD/2019/003 - Call for applications for a post of Administrator (Project Officer) in the Operational Units-Temporary Agent 2(f) - (AD6)

e-max.it: your social media marketing partner