Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Κατανομή Πιστώσεων για την Έναρξη Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
29-01-2016

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), μέσω τεχνικού κλιμακίου στο οποίο συμμετείχαν 3 εκπρόσωποι της συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και 3 εκπρόσωποι της συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ, για τον τρόπο κατανομής των διατιθέμενων πιστώσεων (13 εκ. ευρώ) υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών στα ΑΕΙ, σας διαβιβάζουμε τον τελικό πίνακα κατανομής πιστώσεων ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ είχε προτείνει, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των φοιτητών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αττικής με δεδομένο την σημαντική υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής όπως είχε εγκριθεί το 2014 από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων σε 2 φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση θα γινόταν η κατανομή των πιστώσεων (10 εκ. ευρώ) σύμφωνα με την δυναμικότητα των ΑΕΙ σε πανελλαδικό επίπεδο λαμβάνοντας όμως υπόψη τον περιορισμό χρηματοδοτικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ κατά τη δεύτερη συμπληρωματική φάση θα γινόταν αναδιανομή των υπολοίπων 3 εκ. ευρώ για την υποστήριξη των υποχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αττικής λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα των ΑΕΙ σε πανελλαδικό επίπεδο και περιορίζοντας την υποχρηματοδότηση τους.

Οι ιδρυματικά υπεύθυνοι και εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης 23 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Αττικής), οι οποίοι συνήλθαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την 26η Οκτωβρίου 2015, με επιστολή που απέστειλαν στο τεχνικό κλιμάκιο, αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν :

Να διατεθούν στα Ιδρύματα εξ ολοκλήρου οι χρηματοδοτήσεις που τους αναλογούν, με βάση τη γεωγραφική κλείδα, χωρίς υιοθέτηση της δεύτερης φάσης που προτείνεται.
Το ποσό των 280€/μήνα της αποζημίωσης των ασκούμενων να θεωρηθεί ως το ανώτατο όριο και όχι ως μοναδιαίο κόστος πλήρους απασχόλησης. Επίσης, όσον αφορά στα Πανεπιστήμια, να μπορεί να υλοποιηθεί Πρακτική Άσκηση με μερική απασχόληση και αντίστοιχη αποζημίωση.
Ο τελευταίος αλγόριθμος που προτάθηκε (23/10) να τροποποιηθεί, ώστε να λάβει υπόψη και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων που έχουν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ, λαμβάνοντας υπόψη την ομοφωνία της απόφασης των περισσοτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας στην οποία συμπεριλαμβάνονται Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Αττικής, αποδέχεται τα παραπάνω αιτήματα.

Τέλος για τη διαπίστωση ότι το συνολικό ποσό που διατίθεται για την Πρακτική Άσκηση για την περίοδο 2015-2020 είναι εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο που διατέθηκε για την περίοδο 2010-2015, σας ενημερώνουμε ότι οφείλεται αποκλειστικά στο σχεδιασμό και στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκε το 2014 και δεσμεύει την σημερινή κυβέρνηση στην εφαρμογή του.

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

e-max.it: your social media marketing partner