Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ 07
20-11-2015

ΘΕΜΑ:1η  Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 17353/12-10-201Πρόσκλησης µε κωδικό Ε∆ΒΜ0και τίτλο

«Επιµόρφωση  εκπαιδευτικών  για  την  αξιοποίηση  και  εφαρµογή  των  ψηφιακών  τεχνολογιών  στη  διδακτικήπράξη (Επιµόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.

 

 

 

ΟΕιδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

e-max.it: your social media marketing partner