Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ERA-NET/ TRANSCAN-2: μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο
22-01-2015

Στοπλαίσιοτου TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε, την 15ηΙανουαρίου 2015, ΚοινήΠροκήρυξημετίτλο: “Translational research on human tumour heterogeneity to understand and overcome recurrence and resistance to therapy". Θα συγχρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ταιβάν, Τουρκία.

 

Στόχος και θεματικοί τομείς

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθήσει μια διεθνή προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ομάδων σε απαιτητικές περιοχές της μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο με αποφυγή επικάλυψης των προσπαθειών και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

  • Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity.
  • Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify new therapeutic targets
  • Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity

 

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 16η Μαρτίου 2015.

 

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00€. Το ως άνω ποσόν θα κατανεμηθεί σε 5 προτάσεις, δηλ. 100.000 ανά πρόταση με ελληνική συμμετοχή.

 

Για πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά, μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω συνδέσμους: http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=87

 

Στις 16 Φεβρουαρίου θα ανοίξει το on-line registration στον παρακάτω σύνδεσμο: http://transcan.cbim.it όπου θα γίνεται και η υποβολή των προτάσεων

e-max.it: your social media marketing partner