Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές
08-01-2015

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ανακοινώνεται ότι, εν όψει της προκήρυξης εθνικών εκλογών σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις εφαρμογής του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 προέβλεπαν την αναστολή υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας για περίοδο δύο μηνών πριν τη διεξαγωγή εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών η ευρωπαϊκών εκλογών.

Η αναστολή αυτή κάλυπτε δράσεις δημοσιότητας που προβάλλουν και διαφημίζουν μαζικά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο ευρύ κοινό, όπως:

  • Τα διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και το διαδίκτυο
  • Τα ένθετα και οι διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
  • Η συμμέτοχη σε εκθέσεις μη μόνιμου η μη επαναλαμβανομένου χαρακτήρα και σε σεμινάρια η ημερίδες που δεν έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος.

Η αναστολή δεν αφορούσε δράσεις Πληροφόρησης των δικαιούχων και δυνητικών αποδεκτών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση επιμέρους δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως:

  • η δημοσίευση και κοινοποίηση των προκηρύξεων
  • η συνήθης έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου/Οδηγού
  • η συνήθης λειτουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας του προγράμματος
  • η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνιμου η επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα καθώς και σε σεμινάρια ή ημερίδες που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος
  • η ανάρτηση πινακίδων στα εκτελούμενα έργα και αναμνηστικών πινακίδων στα Ολοκληρωμένα. Έργα

Ανάλογη πρόβλεψη αναστολής για δράσεις δημοσιότητας που συγχρηματοδοτούνται δεν προβλέπεται από τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ, κρίνεται όμως σκόπιμο να εφαρμοσθούν κατ' αναλογία το παραπάνω όπως ίσχυσαν και στις τελευταίες ευρωπαϊκές και, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Ως εκ τούτου και εν όψει των επικείμενων εθνικών εκλογών σας καλούμε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναστολή των δράσεων δημοσιότητας που εμπίπτουν στα παραπάνω.

e-max.it: your social media marketing partner