Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκαταρκτική Ανακοίνωση Κοινής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (CAS) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)
19-12-2014

Η Διεύθυνση Επιστήμης & Ρομποτικής Εξερεύνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA-SRE) και η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (Chinese Academy of Science, CAS) πρόκειται να ανακοινώσουν τον Ιανουάριο 2015 μια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την επιστημονική κοινότητα για την επιλογή μιας επιστημονικής αποστολής η οποία θα υλοποιηθεί από κοινού από το Πρόγραμμα Επιστήμης της ESA και από το Κινεζικό Εθνικό Κέντρο Επιστήμης Διαστήματος (Chinese National Space Science Centre, NSSC) υπό την CAS.

 

Στόχος της επικείμενης Προκήρυξης είναι ο καθορισμός μιας κοινής επιστημονικής διαστημικής αποστολής που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής και της Κινεζικής επιστημονικής κοινότητας. Η επιστημονική κοινότητα καλείται να προετοιμάσει προτάσεις προς υποβολή με προθεσμία που αναμένεται να οριστεί στα μέσα Μαρτίου του 2015. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Επιστημονικούς Στόχους
  • Προτεινόμενα Επιστημονικά Όργανα
  • Γενική ιδέα της αποστολής
  • Σχέδιο Συνεργασίας
  • Εμπειρία από προηγούμενες μελέτες/αποστολές
  • Προβλεπόμενα επιστημονικά αποτελέσματα

Ενδεικτικα αναφέρεται ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2015, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα είναι μέσα Μαρτίου 2015.

e-max.it: your social media marketing partner