Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Συνοπτική Έκδοση "Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία"
19-12-2014

Το Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης, με την ευκαιρία της πρόσφατης αποστολής στη Eurostat των προκαταρκτικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2013, προχώρησε στη συνοπτική έκδοση "Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία".

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/report04 θα βρείτε τη νέα μελέτη της σειράς του ΕΚΤ για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, με στοιχεία μέχρι και το 2012 από τη βάση Web of Science. Στη μελέτη προστέθηκαν νέοι δίκτες και διαγράμματα ενώ το ηλεκτορνικό περιβάλλον εμπλουτίστηκε με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες, όπως η ενότητα "προφίλ φορέων" όπου μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά όλους τους βιβλιομετρικούς δείκτες που αφορούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τα στοιχεία και των δύο εκδόσεων θα φανούν χρήσιμα στο έργο που επιτελείτε και θα συμβάλλουν στην προβολή και ανάδειξη της αριστείας των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Από την πλευρά του ΕΚΤ, διαρκής στόχος είναι η τροφοδότηση των φορέων / συντελεστών της ελληνικής έρευνας με αξιόπιστους δείκτες και στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται στο διαδυκτιακό τόπο του ΕΚΤ για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία http://metrics.ekt.gr/ . 

e-max.it: your social media marketing partner