ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CLEVER BALLOON) / MIS 5070931
DEVELOPMENT AND STUDY OF INNOVATIVE ENDOVASCULAR BALLOON SYSTEM FOR THE LOCAL ADMINISTRATION OF INNOVATIVE DRUG (CLEVER BALLOON) / MIS 5070931
82862
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29-09-2020
28-09-2023
175.625,00 €

Το έργο ClEver Balloon στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τη θεραπεία της αρτηριακής νόσου, ενός επικαλυμμένου με φάρμακο ενδοαγγειακού καθετήρα με μπαλόνι (Drug Coated Balloon, DCB). Το προϊόν θα επιτυγχάνει την αποτελεσματική τοπική χορήγηση του εβερόλιμους, ενός γνωστού αλλά καινοτόμου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή φαρμάκου με τη χρήση ενός καινοτόμου «έξυπνου» συστήματος απελευθέρωσης φαρμάκου που κατοχυρώθηκε από τους εταίρους του έργου με δύο διεθνείς ευρεσιτεχνίες (πατέντες). Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη πρωτοτύπων και μελέτες in vitro, in vivo και in silico ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου ιατροτεχνολογικού προϊόντος με φάρμακο που θα υπερβαίνει κατά πολύ την υπάρχουσα παγκοσμίως στάθμη της τεχνικής. Θα μελετηθεί in vitro η επίδραση του συνδυασμού των συστατικών του νέου προϊόντος (φάρμακο και σύστημα απελευθέρωσης) σε λεία μυϊκά κύτταρα και θα διερευνηθούν οι μοριακοί μηχανισμοί της δράσης τους. Η δράση του νέου DCB θα μελετηθεί επίσης in vivo σε πειραματικά μοντέλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του. Τα αποτελέσματα των in vivo μελετών θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη in silico πλατφόρμας με τρισδιάστατη αναπαράσταση του αρτηριακού τοιχώματος καθώς και τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του μπαλονιού κατά την έκπτυξη και απελευθέρωση του φαρμάκου ώστε να μοντελοποιηθεί η απελευθέρωση του φαρμάκου με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του προϊόντος και την ελαχιστοποίηση στο μέλλον της ανάγκης για πειράματα σε ζώα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς οδηγίες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και μελέτη ενός καινοτόμου, ασφαλούς και αποτελεσματικού επικαλυμμένου με φάρμακο μπαλονιού που ξεπερνώντας την υπάρχουσα διεθνώς στάθμη της τεχνικής να μπορεί να αποτελέσει θεραπεία πρώτης επιλογής για συγκεκριμένες περιπτώσεις της αγγειακής νόσου και των επιπλοκών της.

Επικαλυμμένο με φάρμακο μπαλόνι, μοντέλα ανακατασκευής αρτηρίας και προσομοίωσής της έκπτυξης και διάχυσης φαρμάκου.

e-max.it: your social media marketing partner