Οδηγίες για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» από την Επιτροπή Ερευνών.
10-10-2014

Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ερευνών στις 14/10/2014 και για να μην προκύψουν δυσλειτουργίες στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ», σας παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη 14/10/2014 και ώρα 12 να υποβάλετε σε έντυπη μορφή, το συνημμένο έντυπο: «5_6_Αίτηση προς ΕΕ» στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων (αρμόδια υπάλληλος κ. Τσιάρα Βασιλική τηλ: 2651007962 email: vpoulia@cc.uoi.gr), προκειμένου η Επιτροπή Ερευνών να εγκρίνει αυθημερόν την υποβολή της πρότασης.

 

Με τιμή

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner