ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL EUROPE
02-11-2022

Πρόγραμμα DIGITAL Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Advanced Digital Skills {DIGITAL-2022-SKILLS-03}».

Αφορά την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μαθημάτων σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες και δεξιότητες, σχεδιαζόμενων από κοινού από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κα: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Η υποβολή αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ημερομηνία λήξης την 24η Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες νια την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/eu-boosting-its-digital-talent-new-digital-call-education-programmes-key-digital

Πληροφορίες για τα πρόγραμμα DIGITAL Europe

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme

Digital Skills and Jobs Platform

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en

e-max.it: your social media marketing partner