Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20309/2023
19-04-2023
02-05-2023
ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
83052

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Βιολογίας ή συναφές πτυχίο στην περιοχή των Βιοεπιστημών (μονάδες βάσει του βαθμού πτυχίου)

5 έως 10 μονάδες

 Επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακού μαθήματος για την Εξέλιξη με τουλάχιστον 5 ECTS (μονάδες βάσει του βαθμού στο μάθημα αυτό)

5 έως 10 μονάδες

 Εγγραφή και ενεργός παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην περιοχή της Βιολογίας ή ευρύτερα των Βιοεπιστημών

ON/OFF

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιτυχής παρακολούθηση επιπλέον προπτυχιακού μαθήματος σχετικού με Εξελικτική και/ή Περιβαλλοντική Βιολογία με τουλάχιστον 5 ECTS (μονάδες βάσει του βαθμού στο μάθημα αυτό)

5 έως 10 μονάδες

Επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακού μαθήματος σχετικού με τη Διδακτική της Βιολογίας με τουλάχιστον 5 ECTS (μονάδες βάσει του βαθμού στο μάθημα αυτό)

5 έως 10 μονάδες

Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για την εξελιικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, προετοιμασία μαθημάτων για παρουσίαση σε εκπαιδευτικές μονάδες.

e-max.it: your social media marketing partner