Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18234/2023
03-04-2023
14-04-2023
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ με πτυχιακή εργασία ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμολογία 1-10) x 1,5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 15 μονάδες)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2/C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού Python, Java

ON/OFF

Προγραμματιστική γνώση στην υλοποίηση αλγοριθμικών τεχνικών προστασίας ακεραιότητας ψηφιακών αντικειμένων και απόκρυψης πληροφορίας μέσω στεγανογραφικών τεχνικών.

Μήνες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής απασχόλησης Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Προγραμματιστική γνώση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων υλοποίησης τεχνικών προστασίας και διαχείρισης ψηφιακών αντικειμένων

Μήνες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής απασχόλησης Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση αλγοριθμικών τεχνικών προστασίας ακεραιότητας ψηφιακών αντικειμένων και απόκρυψης πληροφορίας μέσω στεγανογραφικών τεχνικών (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες απασχόλησης Χ 4 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Εργασιακή εμπειρία στη ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων υλοποίησης τεχνικών προστασίας και διαχείρισης ψηφιακών αντικειμένων (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες απασχόλησης Χ 4 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο (με βάση το βιογραφικό και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά)

(Αριθμός δημοσιεύσεων) x 3 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 9 μονάδες)

Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αρθρωτής αρχιτεκτονικής για τη προστασία ψηφιακών αντικειμένων με στόχο την υλοποίηση, την αποτίμηση, και τη παροχή αλγοριθμικών τεχνικών υδατοσήμανσης, απόκρυψης πληροφορίας, και ανίχνευσης παραποιήσεων σε πολυμεσικό περιεχόμενο (ΠΕ 1.2).    

e-max.it: your social media marketing partner