Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15501/2023
21-03-2023
31-03-2023
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
82600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών Μηχανικός Επιστήμης Υλικών, Φυσικός, Χημικός ή συγγενούς ειδικότητας

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας

ON/OFF

Θετική εισήγηση τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στη παρασκευή κεραμικών και πυριμάχων υλικών

Μήνες Εμπειρίας Χ 1 Μονάδα

Μέγιστη Βαθμολογία: 24 μονάδες

Συμβολή στην έκθεση αξιολόγησης των νέων εφαρμοσθέντων πυριμάχων (ΠΕ 6).

e-max.it: your social media marketing partner