Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4968/2023
27-01-2023
06-02-2023
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές
61390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις στο πεδίο έρευνας δισκογραφίας αστικών λαϊκών μουσικών παραδόσεων

1-35 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στον τομέα δισκογραφικής τεκμηρίωσης

1-35 μονάδες

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το επιστημονικό πεδίο του έργου

1-30 μονάδες

Τεκμηρίωση και Ανάπτυξη Πολιτιστικού Αποθέματος (ΕΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner