Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4421/2023
25-01-2023
06-02-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
63103

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφροικής

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής

·         Ναι: 30 μονάδες• Όχι: 0 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών

·         Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

·         Από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

·         Από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

·         Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Εμπειρία στην μεθοδολογική ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών

·         Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

·         Από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

·         Από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

·         Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

  • Συνεισφορά στον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με το σχεδιασμό ενός μοντέλου διασύνδεσης των αποφοίτων με εργασιακές ευκαιρίες /θέσεις εργασίας (PR4).
  • Συνεισφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας μέσω του σχεδιασμού της μηχανής αναζήτησης που θα υπάρχει στην πλατφόρμα καθώς και του mock up εργαλείου που αναπαριστά οπτικά το πώς θα είναι η ιστοσελίδα στην τελική της μορφή (PR5).
  • Συνεισφορά στην ανάπτυξη της διαδικασίας ελέγχου του mock up εργαλείου και των απαιτήσεων για τα σενάρια των δοκιμών (PR6).
e-max.it: your social media marketing partner