Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4129/2023
24-01-2023
03-02-2023
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)
82802

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Ιχθυολόγου ή συναφούς με αυτό

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την αλιεία, την αλιευτική βιολογία και την δυναμική πληθυσμών ξενικών ειδών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την αλιεία, την αλιευτική βιολογία και την δυναμική πληθυσμών και ειδικότερα στα καρκινοειδή

5 μονάδες / μήνα

Μέγιστη Βαθμολογία: 120 μονάδες

Συνέντευξη για :

 

1.    Την ικανότητα διαχείρισης διάφορων γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων

0-10 μονάδες

2.    Την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και την κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

0-10 μονάδες

3.    Την αντίληψη του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές αναφέρονται στο αντικείμενο της σύμβασης

0-10 μονάδες

  1. Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους (ΠΕ2).
  2. Καινοτόμες τεχνικές στην εκτίμηση των αποθεμάτων (ΠΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner