Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3633/2023
20-01-2023
30-01-2023
ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ηλεκτρονικά μεγάλης κλίμακας κατασκευασμένα με φως - LASEMAL
82976

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών

Βαθμός πτυχίου (0-10 μονάδες)

Διδακτορικός τίτλος στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή Επιστήμης Υλικών

Σχετικότητα του θέματος της  διατριβής (0-30 μονάδες)

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους (προσομοίωση διάδοσης φωτός, θερμότητας και φορτίου)

0-20 μονάδες

Εμπειρία στην μελέτη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων με βάση το γραφένιο και άλλα δυσδιάστατα υλικά

0-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια στο αντικείμενο της θέσης

0-20 μονάδες

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

0-10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συστάσεις (ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών/καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική επάρκεια του υποψήφιου)

0-10 μονάδες

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

0-20 μονάδες

Μελέτη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων με βάση το γραφένιο και άλλα δυσδιάστατα υλικά.

e-max.it: your social media marketing partner