Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32739/2022
21-06-2022
06-07-2022
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
82415

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΟΝ/OFF

Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, παρουσιάσεις, βάσις δεδομένων)

ΟΝ/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο Γ2

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική/Εργασιακή εμπειρία στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων Οικονομικής Φύσης

(0,3 μονάδες /μήνα) - max 15 μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία Χειρισμού Οικονομετρικών & Στατιστικών Προγραμμάτων (Stata, Matlab, SPSS)  

(0,3 μονάδες /μήνα) - max 15 μονάδες

Στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Στατιστική ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης πουλερικών ελεύθερης βοσκής σε σχέση με αυτά των συμβατικών (ΕΕ12).

e-max.it: your social media marketing partner