Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32581/2022
21-06-2022
06-07-2022
HALLEY JOHN MAXWELL
Χρέος εξαφάνισης ορχιδεών με τη χρήση αλλαγών στο χώρο και το χρόνο
83122

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικό Πτυχίο (BSc.) στη Βιολογία ή άλλες συναφείς με το αντικείμενο επιστήμες

ON/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικών

ON/OFF

Φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ευχέρεια χρήσης μαθηματικών και στατιστικών

0-40 Μονάδες

Ευχέρεια χρήσης γλώσσας προγραμματισμού (R ή Python)

0-40 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε  επιστημονικά συνέδρια σχετικά με το ευρύτερο θέμα

0-20 Μονάδες

  • 2.1: Parameterize spatial null model of environmental variability / 2.2. Detect and measure spatial drift of each species / 2.3. Interpretation of shifts due to climate, land-use change or turnover (WP2).
  • 3.3.: Extinction debt estimation: implicit method / 3.4.: Spatial shift and extinction-debt models, theory (WP3).
  • 4.2.: Forecasts - explicit method (WP4).
e-max.it: your social media marketing partner