Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31517/2022
14-06-2022
29-06-2022
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές
61390

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο ΑΕΙ

ON/OFF

2

Ερευνητική εμπειρία - Συμμετοχή σε σχετικά έργα

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικές εκδόσεις ή αυτοεκδόσεις

1-40 Μονάδες

2

Ερευνητική εμπειρία στον τομέα της δισκογραφικής τεκμηρίωσης

1-40 Μονάδες

3

Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με το επιστημονικό πεδίο του έργου

1-20 Μονάδες

1. Καθορισμός Οντολογίας και Πολιτικών Διαμοιρασμού Δεδομένων.

2. Προσαρμογή Πλατφόρμας Reasonablegraph σε Οντολογίες και Λειτουργίες.

3. Τεκμηρίωση και Ανάπτυξη Πολιτιστικού Αποθέματος.

e-max.it: your social media marketing partner