Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31231/2022
10-06-2022
27-06-2022
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η ΕΞΙΣΩΣΗ EULER ΚΑΙ Η ΗΜΙΓΕΩΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ESGMO)
83127

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά

ON/OFF

Μεταπτυχιακή Διατριβή στην περιοχή της Μαθηματικής Ανάλυσης

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση Αγγλικών

10 Μονάδες

Καλή γνώση LaTex

10 Μονάδες

Στέρεο υπόβαθρο γνώσεων στη Θεωρία Μέτρου, στη Συναρτησιακή Ανάλυση και στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (βάσει επιδόσεων, όπως αυτές τεκμαίρονται από τις σχετικές Αναλυτικές Βαθμολογίες)

0-40 Μονάδες

Συνάφεια Μεταπτυχιακής Διατριβής με το αντικείμενο της έρευνας

0-40 Μονάδες

Οι υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη με τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνολική Βαθμολογία: 50 μονάδες:                                                                           α) Αντίληψη-Κρίση-Προσωπικότητα (15 μονάδες),                                                   β) Ικανότητα συνεργασίας (10 μονάδες),                                                                γ) Γνωστικό υπόβαθρο στα απαιτούμενα προσόντα (20 μονάδες),                             δ) Κίνητρο για απόκτηση νέων γνώσεων (5 μονάδες).

  • Μελέτη του προβλήματος και εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου σχετικά με τη γενίκευση και την πιο ακριβή ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων αναφορικά με τη σύγκλιση λύσεων της δυϊκής ημιγεωστροφικής εξίσωσης προς τις λύσεις της εξίσωσης Euler σε μορφή στροβιλισμού στη διδιάστατη περιοδική περίπτωση (WP1).
  • Μελέτη του προβλήματος και εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου αναφορικά με τη σχέση της δυϊκής ημιγεωστροφικής εξίσωσης και της εξίσωσης Euler στην τριδιάστατη περίπτωση και την επίδρασή της στην ημιγεωστροφική εξίσωση σε φυσικές μεταβλητές (WP2).
e-max.it: your social media marketing partner