Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29999/2022
02-06-2022
17-06-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Νοσηλευτικής

30 Μονάδες

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

20 Μονάδες

 3

Καλή γνώση Αγγλικών

10 Μονάδες

4

Σχετική εργασιακή εμπειρία ως νοσηλευτής/τρια

10 Μονάδες

5

Καλή γνώση Η/Υ

30 Μονάδες

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών

5 μονάδες για κάθε ξένη γλώσσα

2

Ερευνητική εμπειρία στις βιοιατρικές επιστήμες

10 Μονάδες

3

Γνώσεις χειρισμού εργαστηριακών δειγμάτων

10 Μονάδες

Συλλογή δεδομένων στα πλαίσια της ΜΥΗ και προετοιμασία των βιολογικών δειγμάτων για αποθήκευση (ΠΕ1 και ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner