Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28426/2022
30-05-2022
14-06-2022
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
83121

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας (Βιολογίας, Ιατρικής κλπ) ή Χημείας ή Βιοχημείας

ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Επιστήμες Υγείας

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις/Παρουσιάσεις σε συνέδρια

2 μονάδες ανά δημοσίευση και 1 μονάδα ανά παρουσίαση με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

10 μονάδες

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία όπως συνάγεται από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα ή/και γνώση σχετικών τεχνικών (εμπειρία με πειραματικά ζωικά μοντέλα, απομόνωση εγκεφαλικών περιοχών τρωκτικών, πρωτογενείς καλλιέργειες νευρικών κυττάρων, βασικές τεχνικές μοριακής βιολογίας, ανοσοκυτταροχημεία/ανοσοιστοχημεία, in utero electroporation

0-20  μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των προσόντων

  • ΠΕ5 – Morphometric analyses of branching behavior of WT and Lppr3 KO primary neurons treated with LPA.
  • ΠΕ7 – In utero electroporation and analysis of branching patterns.
e-max.it: your social media marketing partner