Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27967/2022
26-05-2022
10-06-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών Θετικών Επιστημών ή Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής, Γενετικής, Ιατρικής)

ΟΝ/OFF

Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2 τουλάχιστον

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφές αντικείμενο

-  10 μονάδες για εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο

-  15 μονάδες για εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

- 5 μονάδες ανά δημοσίευση/ μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες

Χρήση Υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

5 μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Βιοεπιστήμες

10 μονάδες

Εμπειρία σε μικροσκοπία

20 μονάδες

Διδακτορικός τίτλος σπουδών

20 μονάδες

Υποστήριξη μονάδας συνεστιακής μικροσκοπίας (ΠΕ2).

e-max.it: your social media marketing partner