Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13215/2022
09-03-2022
24-03-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Τεχνικός ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμού

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε εργαστήριο επισκευών και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών και κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων    

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία ως τεχνικός συντήρησης  αναμεταδοτών εκπομπής σήματος

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία ως τεχνικός ηλεκτρονικός

Κάθε έτος εμπειρίας Χ 1 μονάδα, με μέγιστο τις 20 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες

Χρήση εξοπλισμού: 

-       Αναλογικού και ψηφιακού παλμογράφου και παλμογράφου μικτού σήματος

-       Αναλυτή φάσματος (Spectrum Analyzer)

-       Vector Network Analyzer ραδιοσυχνοτήτων

0 – 10 Μονάδες

0 – 10 Μονάδες

0 – 10 Μονάδες

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων).

e-max.it: your social media marketing partner