Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7985/2022
10-02-2022
25-02-2022
ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
83052

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Βιολογίας ή συναφές πτυχίο στην περιοχή των Βιοεπιστημών (Μονάδες βάσει του βαθμού πτυχίου)

5-10

 Διδακτορική Διατριβή στην περιοχή των Βιοεπιστημών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Μαθηματικών (Μονάδες βάσει του βαθμού πτυχίου)

5-10

Μεταδιδακτορική έρευνα στην περιοχή των Βιοεπιστημών

2 Μονάδες ανά έτος μεταδιδακτορικής έρευνας (αποδεδειγμένα βάσει σχετικών συμβάσεων), (μέγιστη βαθμολογία: 10 Μονάδες)

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικές με εξελικτική και/ή Περιβαλλοντική Βιολογία

2 Μονάδες ανά δημοσίευση (σε έγκριτο διεθνές περιοδικό),

1 Μονάδα ανά ανακοίνωση (σε Συνέδριο)

(μέγιστη βαθμολογία: 10 Μονάδες)

Εμπειρία από διδασκαλία Βιολογίας σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2 Μονάδες ανά έτος διδακτικής εμπειρίας (μέγιστη βαθμολογία: 10 Μονάδες)

Ανάπτυξη-διαμόρφωση επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξελικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, παρουσίαση-υλοποίηση μαθημάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες.  .

e-max.it: your social media marketing partner