Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3053/2022
17-01-2022
01-02-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Χημείας ή Κτηνιατρικής ή κάτοχος πτυχίου συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός φοιτητής με ειδίκευση σχετική με τη Αγροδιατροφή

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 80 μόρια

Καλή γνώση: 50 μόρια

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

20 μονάδες / δημοσίευση

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

10 μονάδες / ανακοίνωση

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Αγροδιατροφή

20 μονάδες / πρόγραμμα

Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου».

e-max.it: your social media marketing partner