Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 60069/2021
09-12-2021
24-12-2021
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
82939

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Νοσηλευτικής

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

30

Καλή Γνώση Αγγλικών

20

Σχετική Εργασιακή Εμπειρία εργασίας ως Νοσηλευτής/τρια

10

Γνώση Χρήσης Η/Υ

10

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή Γνώση επιπλέον Ξένων Γλωσσών

5 Μονάδες για κάθε γλώσσα

Ερευνητική Εμπειρία στις βιοιατρικές επιστήμες

10

Γνώση Χειρισμού Εργαστηριακών Δειγμάτων

10

Συλλογή δεδομένων στην ΜΥΗ.

e-max.it: your social media marketing partner