Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 54189/2021
10-11-2021
25-11-2021
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
82600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδάκτωρ Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε θέματα Χαρακτηρισμού Υλικών (Ποροσιμετρίες Ν2 και ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC )

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή Εμπειρία στη Σύνθεση και Χαρακτηρισμό Κεραμικών Υλικών και Νανουλικών

Μήνες x 1 με max 60

  • Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων (ΕΕ3).
  • «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5).
  • «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6).
e-max.it: your social media marketing partner