Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43708/2021
17-09-2021
04-10-2021
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Φαρμακευτικής ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

Εμπειρία σε Βιοχημικό και Αιματολογικό εργαστήριο

ON/OFF

Εμπειρία στο σχεδιασμό και διεξαγωγή πειραμάτων κυτταροκαλλιέργειας, ανάλυσης πρωτεϊνών (ανοσοαποτύπωμα πρωτεϊνών κατά Western, PCR, εξαγωγή DNA)

ON/OFF

Επιμόρφωση (σεμινάρια/συνέδρια) στο αντικείμενο της νανοϊατρικής/νανοβιοτεχνολογίας και στο αντικείμενο της ανοσολογίας

ON/OFF

Γνώση αγγλικής γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε in vitro/in vivo συστήματα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ).

e-max.it: your social media marketing partner