Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42776/2021
13-09-2021
28-09-2021
ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ε-HEALTH ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
82476

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Νεφρολογίας

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδίκευση στη Νεφρολογία

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε κλινικές μελέτες

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 200 μονάδες

Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ασθενών με νεφρική νόσο

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιημένη γνώση 2ης γλώσσας

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Επίπεδο Γ1: 50 μονάδες

Επίπεδο Γ2: 70 μονάδες

Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της Νεφρολογίας σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις Χ 10

Έως 110 μονάδες

Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) στο αντικείμενο της Νεφρολογίας σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Παρουσιάσεις Χ 10

Έως 250 μονάδες

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας

50 μονάδες

Διαλειτουργικότητα και αξιολόγηση της κλινικής χρησιμότητας του συστήματος σε πραγματικούς ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο.

e-max.it: your social media marketing partner