ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (30393/2021) ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (36751/2021)
23-08-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 35859/23-07-2021 έγγραφο του κ. Χρυσόστομου Στύλιου, Επιστημονικά Υπευθύνου του παραπάνω έργου, ομόφωνα ανακαλεί:

  • την με αρ. πρωτ. 30393/28-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου και συνακόλουθα
  • την με αρ. πρωτ. 36751/28-07-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,

για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 35859/23-07-2021 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner