Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29584/2021
22-06-2021
07-07-2021
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
82534

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Noσηλευτικής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη συνδεσμολογία και παρακολούθηση βιοσημάτων από ασθενείς

Μήνες Εργασίας Χ 5, Μέγιστο 250

  • Υποστήριξη αξιολόγησης και βελτίωσης των αλγορίθμων από την χρήση σε πραγματικούς ασθενείς.
  • Επιλογή και υποστήριξη δείγματος πραγματικών ασθενών για την πειραματική επίδειξη.
  • Χρήση συσκευών RPM για την πειραματική επίδειξη σε πραγματικούς ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner