Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28784/2021
16-06-2021
01-07-2021
ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (GENOPTICS)
82824

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας

10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Ιατρική

15

Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως Συντονιστή Κλινικών Δοκιμών  στην Ογκολογία

30

Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην αρχειοθέτηση φακέλων ογκολογικών ασθενών

10

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοινώσεις σε Ογκολογικά συνέδρια

5

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τον καρκίνο

10

Συνεργασία με ελληνικούς οργανισμούς/εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο

10

Γνώση χρήσης Η/Υ

5

Κύριο αντικείμενο είναι η συλλογή βιοδεδομένων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της πλατφόρμας GenOptics αλλά και την αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτής μέσω του πιλοτικού σεναρίου του ορθοκολικού καρκίνου. Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης θα είναι ο συντονισμός της κλινικής μελέτης στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα η συλλογή και καταγραφή αναλυτικών κλινικοπαθολογικών δεδομένων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο οι οποίοι θα παρακολουθούνται στην Ογκολογική Κλινική.

e-max.it: your social media marketing partner