Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25181/2021
28-05-2021
14-06-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών (Χημεία, Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Ιατρική, Biomedical Sciences)

ON/OFF

Διδακτορικός/Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Βιοχημεία, Βιολογική Χημεία, Μοριακή Βιολογία κλπ)

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

40

Σχετικές Δημοσιεύσεις

4 μονάδες/ανά δημοσίευση με μέγιστο το 20

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

5 μονάδες ανά χρόνο με μέγιστο το 15

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5

Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιομυογένεση και στη νευρογένεση μέσω μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner