Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22381/2013
06-12-2013
20-12-2013
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
81086

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υποψήφιος διδάκτορας

 

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή συναφών τμημάτων

30/100

Μεταπτυχιακό δίπλωμα

30/100

Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency)

10/100

Συνέντευξη

15/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία

15/100

«Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι)

  • συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών
  • συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος

Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ):

  • συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων
  • συμμετοχή στην αξιολόγηση Βιοψιών κατά Ishak

   Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ)

  • συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος

συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος»

e-max.it: your social media marketing partner