Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33248/2019
09-09-2019
24-09-2019
Καθηγητή Στέργιο Αναστασιάδη
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου X 4
Προγραμματισμός σε C/C++, Java, πολυνηματικές εφαρμογές, γραφικά, SQL, Linux ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου NAI/OXI
Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο μοντέλου/προβολής/ελεγκτή (MVC) με Ruby-on-Rails μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 30)
Προγραμματισμός εφαρμογών απεικόνισης δεδομένων σε γεωγραφικούς χάρτες μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)
Προγραμματιστική εμπειρία σε διακομιστές με εικονικοποίηση βασισμένη σε containers μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)
Προγραμματιστική γνώση ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)

«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Σχεδίαση και υλοποίηση σχήματος και φυσικού επιπέδου βάσης δεδομένων για δεδομένα αισθητήρων πραγματικού χρόνου και προβλέψεις καιρού σε γεωγραφικούς χάρτες.»

e-max.it: your social media marketing partner