Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31024/2019
27-08-2019
11-09-2019
Μπαδέκα Αναστασία
Παραγωγή και πιστοποίηση βιολογικού Ηπειρώτικου κρέατος μόσχου
82543
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχιούχος Γεωπόνος ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων) ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας Χημείας (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων) ON/OFF
Γνώση ξένης γλώσσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 1 ανα συμμετοχή με MAX 5
Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 2 ανα δημοσίευση με MAX 10
Εμπειρία σε αναλύσεις με αέρια και υγρή χρωματογραφία 20
Γνώση Η/Υ 5

Διαχείριση εκτροφών. (Συμμετοχή στα πακέτο εργασίας ΠΕ1)

e-max.it: your social media marketing partner