Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30970/2019
27-08-2019
11-09-2019
Αλέξανδρο Τσελέπη
Γαλακτοκομικά προϊόντα εμπλουτισμένα με φυσικά συστατικά από την Ήπειρο
82466
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Κάτοχος πτυχίου Βιολογίας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» - 6,5/10 ON/OFF
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε θέματα συναφή με αθηροσκλήρωση, φλεγμονή και θρόμβωση ON/OFF
Υποψήφιος/α Διδάκτωρ Κλινικής Βιοχημείας ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στις κυτταροκαλλιέργειες, στο χειρισμό αιμοπεταλίων, την απομόνωση ουδετεροφίλων, την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs) και του χαρακτηρισμού τους ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Lower) 20
Καλή γνώση Η/Υ (Βασικό Επίπεδο) 10
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 10

3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro.

3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα.

e-max.it: your social media marketing partner