Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30853/2019
26-08-2019
10-09-2019
Μιχαήλ Καρακασίδης
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
82600
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Η ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΝ/ΟFF
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ, Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ON/0FF
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ (XRD, SEM/EDS, XPS, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Μήνες x 1 με max 48
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ Μήνες x 1 με max 48

1) «Παρασκευή νανοσωματιδίων» (ΕΕ2)

2) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων» (ΕΕ3)

3) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5)

4) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)

e-max.it: your social media marketing partner