Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28592/2019
23-07-2019
02-09-2019
Καθηγητή Δημόκριτο Τσουκάτο
Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
82464
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ΟN/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία» ή “Ιατρική Χημεία» ΟN/OFF
Καλή γνώση Αγγλικής επιπέδου Lower ή ανώτερο 10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό καταλυτικών υλικών 40/100
Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών FTIR, Raman, EPR 25/100
Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών τεχνικών GC, GC MS 25/100

Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου. (Συμμετοχη στο ΕΕ4)

e-max.it: your social media marketing partner