Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27160/2019
15-07-2019
30-07-2019
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥ.
Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
82288
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Θετικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Βιοστατιστικής ON/OFF
Γνώση Αγγλικής ON/OFF (Τουλάχιστον καλή γνώση)
Γνώση σε στατιστικό προγραμματισμό (πχ R) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης, στο χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής Επιστημονική δημοσίευση x 5, μέγιστο 20
Β. Συνέντευξη:  
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση της στατιστικής μεθόδου της μετα-ανάλυσης με παρουσίαση δημοσιευμένου σχετικού επιστημονικού άρθρου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Αξιολόγηση παρουσίασης και μεταπτυχιακής εργασίας

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Αριθμός συμβάσεων που θα συναφθούν: Δυο (2)

Αντικείμενο κάθε μιας από τις δυο (2) συμβάσεις: Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner