Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20561/2013
13-11-2013
27-11-2013
Καθηγητής/Αριστείδης Λύκας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
80779

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική

30

Γνώση προγραμματισμού (Matlab, C++, Java)

30

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΙΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία σε Μηχανική Μάθηση και Βελτιστοποίηση

20

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικά προβλήματα

20

Ε.Ε.2.1: Έρευνα για αυτόματη περίληψη βίντεο, Ε.Ε.2.2: Μεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση με την μορφή εφαρμογής της αυτόματης περίληψης βίντεο, Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων

e-max.it: your social media marketing partner