Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17624/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs - OLIVE_CULTURE
60820
ΘΕΣΗ OLCULT_01:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονίας ON/OFF
Μεταπτυχιακό στη Δενδροκομία ON/OFF
Διδακτορικό στη Δενδροκομία ή/και στη Φυσιολογία οπωροφόρων δένδρων ON/OFF
Εμπειρία στην έρευνα στη Δενδροκομία και πιο ειδικά στην Ελαιοκομία ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

ON/OFF

 

ΘΕΣΗ OLCULT_01:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Βασική γνώση (Α2): 2 μονάδες

Μέτρια γνώση (Β1): 4 μονάδες

Καλή γνώση (Β2): 6 μονάδες                                         Πολύ καλή γνώση (Γ1): 8 μονάδες                              Άριστη γνώση (Γ2): 10 μονάδες

Σχετικό Δημοσιευμένο Έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση σχετικά με τη δενδροκομία, την άρδευση και τα περιβαλλοντικά αποτυπώματα

Από 1 έως 10: 10 μονάδες
Από 11 έως και 20: 20 μονάδες                            

Άνω των 20: 30 μονάδες

Εμπειρία στη συμμετοχή σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα εθνικά ή/και διασυνοριακά ή διεθνή Έτη εμπειρίας 1 έως 5: 10 μονάδες
Έτη εμπειρίας 6 έως 10: 20 μονάδες
Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μονάδες
Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες στη Δενδροκομία Έτη εμπειρίας 1 έως 5: 10 μονάδες
Έτη εμπειρίας 6 έως 10: 20 μονάδες
Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μονάδες

Γεωπόνος – ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στη δενδροκομία (ελαιοκομία) με αντικείμενο τη συμβολή στο σχεδιασμό λειτουργίας  του HUB Ελαιοκομίας και  ειδικότερα στον  προσδιορισμό των παραμέτρων που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.2.1  Olive and more agrobusiness HUB (oliHUB) και συμβολή στις δράσεις διαχείρισης του Έργου στο πλαίσιο του παραδοτέου1.2.2 Project management (updating, reporting, financial monitoring, meetings etc. + office equipment and consumables, subscription to services).

Επίσης συμμετοχή σε ταξίδια και μετακινήσεις στο πλαίσιο των παραδοτέων: 1.2.2 Project management (updating, reporting, financial monitoring, meetings etc. + office equipment and consumables, subscription to services), 1.2.3 Participation in management meetings, 2.2.1 Participation in the info days,  3.2.3 Participation in events organized by third parties, 4.2.1 Integrated management systems for olive crops, 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop, 6.2.1 Common Presentation in international events.

e-max.it: your social media marketing partner